Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Långfristiga räntebärande skulder 867 746 748
Långfristiga leasingskulder 164
Kortfristiga räntebärande skulder 294 129 74
Kortfristiga leasingskulder 39
Räntebärande skulder totalt 1 365 874 823
Räntebärande fordringar -4 -6 -3
Likvida medel -374 -221 -487
Räntebärande fordringar totalt -378 -227 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 987 647 333

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?