Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Jämförbart justerat EBITA 285 384 621
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -31 -32 -43
Jämförbart rörelseresultat 254 352 577
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -26 -7 -8
Nedskrivningar -17 -3 -19
Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -14 -2
Förvärvsrelaterade kostnader -6 -6
Jämförelsestörande poster totalt -56 -15 -35
Rörelseresultat 198 337 543

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?