Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Segmentinformation
Wärtsilä’s rapporterbara segment är Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Segmenten omfattar både ny utrustningsförsäljning och service för respektive affärsområde. Segmentinformationen baserar sig på den interna segmentrapporteringen till ledningen. Den rapporterade segmentinformationen uppges till nivå av rörelseresultat eftersom poster nedanom detta inte allokeras till segmenten.

De främsta faktorerna som påverkar allokeringen av indirekta och administrativa kostnader till de rapporterbara segmenten är omsättning samt personalantal. Enligt ledingen är denna allokeringsprincip den mest ändamålsenliga att reflektera de kostnader som bärs av de operativa segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från serviceverksamheten till ny utrustningsförsäljningen. Jämförelsetalen 2018 för segmentinformationen samt serviceinformationen har justerats för att reflektera den nya rapporteringsstrukturen.
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 7–9/2019 7–9/2018 2018
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet 2 310 1 984 776 680 2 815
Wärtsilä Energy-affärsområdet 1 176 1 658 342 650 2 359
Totalt 3 486 3 642 1 118 1 330 5 174
Avskrivningar och nedskrivningar
Wärtsilä Marine-affärsområdet -116 -72 -49 -23 -102
Wärtsilä Energy-affärsområdet -25 -20 -9 -7 -28
Totalt -141 -92 -58 -31 -130
Resultatandel i intresse- och samföretag
Wärtsilä Marine-affärsområdet -7 10 -6 3 13
Totalt -7 10 -6 3 13
Rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 137 177 21 69 349
Wärtsilä Energy-affärsområdet 61 159 -10 73 194
Totalt 198 337 11 141 543
Rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 5,9 8,9 2,7 10,1 12,4
Wärtsilä Energy-affärsområdet 5,2 9,6 -3,0 11,2 8,2
Totalt 5,7 9,2 1,0 10,6 10,5
Jämförbart rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 185 190 49 68 380
Wärtsilä Energy-affärsområdet 69 162 -9 73 197
Totalt 254 352 39 141 577
Jämförbart rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 8,0 9,6 6,3 10,1 13,5
Wärtsilä Energy-affärsområdet 5,9 9,8 -2,7 11,2 8,4
Totalt 7,3 9,7 3,5 10,6 11,2
Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 7–9/2019 7–9/2018 2018
Europa 1 167 1 086 358 357 1 485
Asien 1 343 1 311 474 526 1 867
Amerika 702 877 213 324 1 245
Övriga 275 367 74 122 577
Totalt 3 486 3 642 1 118 1 330 5 174
Serviceinformation
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 7–9/2019 7–9/2018 2018
Omsättning
Marine service 1 155 1 116 376 372 1 577
Energy service 607 572 201 199 842
Totalt 1 762 1 688 578 571 2 419

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?