Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Uppdelningen av intäkterna
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.
Omsättning per intäktstyp
MEUR1–9/20191–9/20182018
Produkter8308121 145
Varor och tjänster432384557
Projekt1 8762 0992 992
Långfristiga avtal349347480
Totalt3 4863 6425 174
Uppfyllning av prestationsåtagande
MEUR1–9/20191–9/20182018
Vid en tidpunkt2 4862 6883 740
Över tiden1 0019541 434
Totalt3 4863 6425 174
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?