Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsområdet på grund av minskade fartygsbeställningar och en nedgång i efterfrågan på skrubberlösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Verksamheten på marknaden för marintjänster väntas vara stabil.
  • Svag inom Wärtsilä Energy-affärsområdet (nedgraderad från dämpad). Marknadsförhållandena inom energiindustrin är utmanande, eftersom det snabbt förändrande energilandskapet skapar osäkerhet bland kunderna. Den geopolitiska och ekonomiska omgivningen leder till ytterligare fördröjningar i beslutsfattandet. Efterfrågan på energitjänster väntas vara stabil.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2019 till 1.708 miljoner euro (1.364). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än under det föregående året (577 miljoner euro i 2018).

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?