Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktier och aktieägare

Under januari–december uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 333.483.579 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.947 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 229.045.024 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
31.12.2019 Antal aktier och
röster
Aktieomsättning
1-12/2019
WRT1V 591 723 390 333 483 579
1.1. - 31.12.2019 Högsta Lägsta Medelkurs1 Slutkurs
Aktiekurs 15,56 8,78 11,82 9,85
¹Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2019 31.12.2018
Marknadsvärde, MEUR 5 828 8 222
Utländska aktieägare, % 52,8 54,5

Flaggningsanmälningar

Under januari–december har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18
3.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
10.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
21.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16
24.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16
31.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?