Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

2019 – ett år präglat av svåra marknadsförhållanden och projektrelaterade utmaningar


Centralt under fjärde kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 17% till 1.555 miljoner euro (1.874)
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.684 miljoner euro (1.532)
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,92 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 202 miljoner euro (226), dvs. 12,0% av omsättningen (14,7)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,17 euro (0,25)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 295 miljoner euro (349)

Centralt under rapportperioden januari-december 2019

 • Orderingången minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307)
 • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166) i slutet av perioden
 • Omsättningen var stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174)
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,37 euro (0,65)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 232 miljoner euro (470)
 • Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,48)

I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter för projektrelaterade kostnadsöverskridningar inom affärsområdena Marine och Energy som uppgick till 68 miljoner euro under fjärde kvartalet och 152 miljoner euro för hela 2019.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?