Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Förvärv och avyttringar

I maj meddelade Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd (SES), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES, som grundades 1974, har sitt huvudkontor i Rochester, och företaget har nio andra kontor i Storbritannien.  

I december meddelade Wärtsilä om avyttringen av Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc, ett brittiskt noterat bolag som specialiserat sig på försvar, säkerhet och relaterade marknadssektorer. ELAC Nautik blev en del av Wärtsilä i samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Företaget fokuserar främst på hydroakustiska produkter, inklusive ekolod, undervattenskommunikationssystem, och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar.ELAC Nautik sysselsätter cirka 120 personer och omsätter ca 21 miljoner euro om året. Transaktionen kräver godkännanden och den förväntas vara slutförd i början av 2020.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?