Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar

Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 116 miljoner euro (110) under januari–december. Investeringarna i förvärv uppgick till 6 miljoner euro (196). I jämförelsesiffran ingår förvärvet av Transas, som slutfördes i maj 2018. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 180 miljoner euro (130). Ökningen beror på implementeringen av IFRS 16 Leases-standarden.

År 2020 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?