Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Förändringar i ledningen

Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) utnämndes till personaldirektör och direktionsmedlem 24.10.2019. Detke anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för den öppna innovationsverksamheten.

Päivi Castrén var personaldirektör till 24.10.2019.

Marco Ryan var Chief Digital Officer till 17.7.2019. Efter hans avgång integrerades Wärtsiläs digitala verksamheter i Marine- och Energy-affärsområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?