Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Hållbar utveckling

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, och antikorruption. Wärtsilä har också åtagit sig att stödja FN:s hållbarhetsmål som handlar om frågor som Wärtsilä bidrar till. Dessa mål omfattar bland annat ren energi, ett koldioxidsnålt marint ekosystem och ansvarsfullt företagande.

I februari undertecknade Wärtsilä och Aalto-universitetet i Finland ett partnerskapsavtal som syftar till att stärka och bredda det nuvarande samarbetet. Utmaningarna relaterade till klimatförändringen, bristen på naturresurser och digitaliseringen kräver kreativa lösningar baserade på ny forskning, kompetens och idéer. Wärtsilä och Aalto-universitetet avser att ta itu med dessa utmaningar tillsammans genom att intensifiera samarbetet.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Wärtsiläs femte globala säkerhetsdag arrangerades i mars. Syftet var att öka medvetenheten om Wärtsiläs livräddande regler, som infördes för att säkerställa säkerhetspraxis och konsekvent agerande för att förebygga incidenter som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

I maj fick Wärtsiläs lösningar för att minska utsläppen från gasfackling vid oljeborrning och produktionsanläggningar priset White Snow, Clean Air i samband med det elfte arktiska rådets ministermöte. Wärtsilä beviljades också typgodkännande för systemet för hantering av ballastvatten Wärtsilä Aquarius UV av den amerikanska kustbevakningen. Wärtsiläs Aquarius UV-teknik (Ultra-Violet) utnyttjar beprövad filtrering och UV-bestrålning samtidigt som den upprätthåller en hög grad av säkerhet och användbarhet.

I september blev Wärtsilä medlem i “Getting to Zero 2030 Coalition”, där Wärtsilä tillsammans med 74 andra organisationer har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från djuphavssjöfart och dess energikedjor, i linje med den mest ambitiösa tolkningen av IMO:s strategi för koldioxidutsläpp och IPCC:s senaste relevanta klimatforskning.

I oktober valde Project Management Institute Wärtsiläs kraftverk i Kibuye, Rwanda, som drivs med skadliga gaser från en "dödlig sjö", till ett av de 10 viktigaste projekten för förnybar energi under de senaste 50 åren.

Wärtsiläs aktie är införd i flera hållbarhetsindex, såsom Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders Index, S&P Europe 350 ESG Index, OMX GES Sustainability Finland Index och STOXX Global ESG Leaders Index.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?