Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Innovationer, forskning och utveckling

Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 164 miljoner euro (165) under rapportperioden januari-december, vilket motsvarade 3,2% av omsättningen (3,2). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

Under året utvidgades sortimentet på Wärtsilä 31-motorer 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Wärtsilä 31SG-motorn minskar ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är verksamma i regioner där det finns en utvecklad infrastruktur för gasförsörjning. Den enbart gasdrivna motorn som drivs med magra bränsleblandningar möjliggör ytterligare optimering av motorns termiska effektivitet, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och underlättar anpassningen till alternativa tyngre gasbränslen, såsom LPG. Wärtsilä 31SG-motorn är perfekt lämpad för hybridapplikationer, eftersom den ger enastående termisk effektivitet. Den möjliggör också lägre investeringskostnader som bidrar till att kompensera för den extra kostnaden för energilagring. Wärtsilä 31DF-motorn erbjuder i sin tur oöverträffad effektivitet i öppen cykel, bränsleflexibilitet och oöverträffade dynamiska operativa funktioner för marknader där gasförsörjning förväntas bli bättre men ännu inte är tillgänglig, eller där det finns farhågor om tillgängligheten eller priset på gasformiga bränslen.

På energimarknaden lanserade Wärtsilä Engine+ Hybrid Energy, en lösning som kombinerar motorer och energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger tillförlitlig och miljövänlig kraftproduktion samt en förbättrad verkningsgrad för operatörer och kraftproducenter på separata elnät. Lösningen levererar last direkt, åtgärdar stegvisa ändringar och intermittenser, och ger roterande reserver. Kontrollplattformen GEMS skickar automatiskt tillgängliga resurser och tar hänsyn till eventuella operativa begränsningar för att säkerställa optimal drift. Wärtsilä introducerade också lösningen Modular Block. Detta prefabricerade, modulärt konfigurerade och expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor. Lösningen gör också Wärtsiläs avancerade medelvarviga motorteknik tillgänglig för applikationer där motorerna annars inte skulle kunna användas i konventionella byggnader.

Den digitala utvecklingen omfattade lanseringen av Wärtsilä Online, en ny webbaserad kundplattform som syftar till att tillhandahålla en toppmodern supporttjänst som gör det möjligt för kunderna att bättre hantera sina anläggningar. Wärtsilä Online möjliggör mobil användning, nya funktioner för smart underhållshantering och samarbete i realtid. Wärtsilä introducerade också en digital version av Operim-lösningen och den nya färdplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner samt den proaktiva underhållsprodukten Expert Insight. Genom att digitalt stärka fysiska produkter med hjälp av bättre datainsamlingsmöjligheter och molnbaserade analyser, möjliggör Operim förbättringar i operativ prestanda genom kontinuerlig övervakning och rapportering av nyckeltal, tillsammans med virtuell instrumentering. Insamlade data skickas till systemets användare i realtid, vilket möjliggör lämpligt och aktuellt manuellt eller självständigt beslutsfattande på ett förutsägbart eller adaptivt sätt. Navi-Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska sjökortsdisplayen och informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen och erbjuda miniminavigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning. Expert Insight gör det möjligt att leverera kundsupport proaktivt från Wärtsiläs expertiscenter för att säkerställa långsiktiga och korrekta proaktiva underhållsstrategier. Lösningen utnyttjar artificiell intelligens och avancerad diagnostik för att övervaka utrustning och system i realtid, vilket möjliggör ökad säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.  

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?