Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Operativ miljö, orderingång och orderstock

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under perioden januari-december 2019 var mindre än året innan. På marinmarknaden påverkades orderingången inom utrustning av färre order på skrubberlösningar och den låga beställningsnivån. Uppskjutna investeringsbeslut belastade verksamheten på energimarknaden under året. Efterfrågan på tjänster var dock sund på båda slutmarknaderna.

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.555 miljoner euro (1.874), en minskning med 17% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,92 (1,22). Wärtsilä Marine stod för 61% av orderingången och Wärtsilä Energy för 39%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 3% till 722 miljoner euro (700).

Wärtsiläs orderingång för januari-december minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307) jämfört med året innan på grund av färre order på utrustning inom bägge affärsområdena. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22). Wärtsilä Marine stod för 66% av orderingången och Wärtsilä Energy för 34%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 3% till 2,676 miljoner euro (2,598).

Orderstocken i slutet av december minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166). Wärtsilä Marine stod för 65% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 35%.

Orderingång och orderstock per rapporteringssegment
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Orderingång 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
Marine 951 1 031 -8% 3 517 3 945 -11%
Energy 604 843 -28% 1 810 2 362 -23%
Orderstock i slutet av perioden 5 878 6 166 -5%
Marine 3 799 3 651 4%
Energy 2 079 2 515 -17%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?