Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omstruktureringsprogram

I januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä ett koncernomfattande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser i syfte att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Programmet väntas resultera i en global personalminskning på ca 1.200 anställda och kostnadsnedskärningar på 100 miljoner euro. De relaterade kostnaderna beräknas uppgå till 75 miljoner euro.

Merparten av de planerade åtgärderna vidtogs under året. Besparingar på ca 50 miljoner euro hade realiserats i slutet av 2019, varav en betydande del var volymrelaterade. Kostnaderna för omstruktureringen uppgick till ca 70 miljoner euro under året. De återstående besparingarna och kostnaderna redovisas 2020.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?