Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Personal

Wärtsilä hade 18.795 (19.294) anställda i slutet av december. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december var 19.110 (18.899). Wärtsilä Marine sysselsatte 13.460 (13.582) personer och Wärtsilä Energy 5.335 (5.712) i slutet av perioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 42% (40) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 23% (24) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?