Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Strategiska projekt och partnerskap

I april fattade Wärtsilä beslut om att tillhandahålla startfinansiering för Soletair Power Oy, ett uppstartsföretag i Finland som är verksamt inom området Power-to-X. Soletair Power Oy har utvecklat ett koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle. I maj tillkännagav Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet ett forskningssamarbete om modellering av strategiska kraftsystem i syfte att förstå och utveckla vägar mot 100% förnybara energikällor. 

I juni ingick Wärtsilä ett samarbetsavtal med Aggreko, en global kraftutrustningsleverantör, om att introducera ett nytt koncept på kraftverksmarknaden som byggts kring Wärtsiläs Modular Block-lösning. Samarbetet kommer också att möjliggöra nya affärs- och finansieringsmodeller som till exempel el som tjänst eller uthyrning. 

I september undertecknade Wärtsilä och Q Power Oy, ett finskt bio-metaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta tillsammans för att utveckla marknaden och hitta nya affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt. 

I oktober deltog Wärtsilä i grundandet av en ny global cybersäkerhetsallians för operativ teknik, som syftar till att överbrygga farliga luckor i säkerheten för operativ teknik och industriella styrsystem. Operativ teknik omfattar hård- och mjukvara som används för att kontrollera fysiska system, till exempel maskiner i fabriker, kraftverk, fartyg eller hamnar. Sakernas internet och uppkoppling av produktionssystem med varandra i smarta fabriker innebär att det finns en markant och snabbt växande risk för allvarliga säkerhetsluckor i dessa miljöer. 

I november tillkännagav Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine samarbetsplaner för att skapa smart teknik för marinsektorn. Särskilda samarbetsområden omfattar användning av elektrisk teknik eller hybridteknik som främjar användningen av utsläppssnåla energi- och driftsystem, införlivandet av nästa generations smarta fartygsteknik, införandet av säkra uppkopplingsmöjligheter för att underlätta utbyte av data mellan fartyg och land samt marknadsföring och varumärkesorienterade aktiviteter som skapar medvetenhet.  

I december undertecknade Wärtsilä ett strategiskt utvecklingsavtal med det kinesiska statsägda skeppsvarvet CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited. Syftet med det femåriga avtalet är att skapa en samarbetsram och en fungerande mekanism för forskning och utveckling av hybridkraftsystem. Wärtsilä kommer att stödja Huangpu Wenchong under konstruktionsfaserna med tekniska innovationer, val av system, prestandaberäkningar och långsiktiga tjänster. 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?