Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Strategi

Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision.

En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder Wärtsiläs ambitioner för lönsam tillväxt. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Fokus ligger på att optimera prestandan genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonverteringar och säkerhetslösningar samt dataanalys och artificiell intelligens för att stödja kundernas affärsbeslut. Utnyttjandet av uppkoppling och smart teknik spelar en viktig roll för att optimera tillgångarna och tillhandahålla strategiska insatser i syfte att främja kundföretagens tillväxt. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya tjänstebaserade affärsmodeller.

Wärtsiläs digitala transformation erbjuder kunderna mervärde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet, ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU i synnerhet inom digitalisering skapar en stark grund genom vilken Wärtsilä kan säkerställa och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer.

I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Fokus på operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?