Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 2019 2018
Fastighetsinteckningar 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 22 19
Totalt 32 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 718 775
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 284
Nominellt belopp av leasingavtal
Skulder från leasingavtal av lågt värde 3
Skulder från kortfristiga leasingavtal 5
Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts 143
Totalt 869 1 060

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?