Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
2019 2018
I medeltal 19 110 18 899
I slutet av räkenskapsperioden 18 795 19 294

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?