Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
MEUR 2019 2018
Aktier och förvärv 6 196
Immateriella och materiella tillgångar 116 110
Totalt 122 306

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?