Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 400
Valutaränteswappar 246
Valutaterminer 2 366 1 086
Totalt 3 012 1 086
Koncernen hade även 173 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?