Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga investeringar (nivå 3) 18 18
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 1 1
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 2 2
Derivat (nivå 2) 24 24
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 997 1 005
Derivat (nivå 2) 23 23

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?