Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2019 2018
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 747 1 577
Kursdifferenser 29 3
Förvärv och avyttringar 190
Ökning 65 45
Avskrivningar och nedskrivningar -63 -68
Minskning och omgrupperingar -3 -1
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 776 1 747
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 324 349
Överföring till leasingtillgångar -2
Kursdifferenser 1 -1
Förvärv och avyttringar -21
Ökning 49 64
Avskrivningar och nedskrivningar -55 -62
Minskning och omgrupperingar -11 -7
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 307 324

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?