Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leasingavtal
MEUR 31.12.2019
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 203
Ökning 28
Avskrivningar och nedskrivningar -43
Minskning och omgrupperingar -14
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 174
Maskiner och inventarier, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 12
Ökning 6
Avskrivningar och nedskrivningar -6
Minskning och omgrupperingar -1
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 11
Leasingskulder
Bokvärde 1.1. 215
Ökning 33
Räntekostnader 2
Betalningar -49
Övriga justeringar -13
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 188
MEUR 2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivningar och nedskrivningar -49
Räntekostnader -5
Kostnader - kortfristiga leasingavtal -32
Kostnader - leasingavtal av lågt värde -6
Kostnader - variabla leasingavgifter -4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?