Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 2019 2018
Jämförbart justerat EBITA 498 621
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -41 -43
Jämförbart rörelseresultat 457 577
Jämförelsestörande poster:
Omstruktureringskostnader
Personalkostnader -31 -8
Nedskrivningar -23 -19
Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -17 -2
Övriga jämförelsestörande poster
Nedskrivningar -13
Ersättningar som uppstått genom rättsliga avgöranden -6
Förvärvsrelaterade kostnader -6
Övriga -4
Jämförelsestörande poster totalt -95 -35
Rörelseresultat 362 543

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?