X
MenuStäng
Open navigation

Kontaktuppgifter

Information om Wärtsilä:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn +358 (0)10 709 5599
e-post: atte.palomaki@wartsila.com

Investerarrelationer:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn +358 (0)10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com

Information om hållbar utveckling:

Marko Vainikka
Direktör, Samhällsrelationer och hållbar utveckling
Tfn +358 (0)10 709 5404
e-post: marko.vainikka@wartsila.com

Information om karriärmöjligheter hos Wärtsilä:

http://www.wartsila.com/sv/rekrytering/oppna-platser

Wärtsilä Oyj Abp

John Stenbergs strand 2
PB 196
FI-00530 Helsingfors, Finland
Tfn +358 (0)10 709 0000, Fax +358 (0)10 709 5700

Anteckningen

Skapa en anteckning?